4. prosince 2015
V Sokolově je nová služba pro seniory, kterou provozujeme ve spolupráci s odborem sociálních věcí. Celý projekt Senior Expres vznikl především díky místostarostce Sokolova, paní Renatě Oulehlové. 
  
Senior Expres je určen občanům s trvalým pobytem na území města Sokolova ve věku nad 70 let nebo dospělým osobám vlastnícím průkaz ZTP, ZTP/P.

Doprava probíhá jen po Sokolově.

Jízdu lze objednat minimálně 2 pracovní dny předen a nejpozději 3 týdny dopředu.

Max. Počet jízd za měsíc pro jednu osobu je 20.

Za jednu jízdu se počítá jedna cesta, tedy cesta tam a chcete-li objednat i cestu zpět, je to další jízda.

Za jízdu se platí 15,-kč při nástupu do vozidla.

Osoby ZTP, ZTP/P s sebou mohou mít jako doprovod jednu osobu.

Tato služba je provozována v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hod.
 
Služba se objednává telefonicky na čísle 359 808 341 .
 
Před objednáním jízdy si připravte:
Jméno a příjmení
Číslo průkazu*
Datum, čas a místo nástupu
Místo výstupu,
Telefonní číslo
Počet přepravovaných osob
 

*Pro použití služby je potřeba zřídit průkaz Senior Expres. 
Vystavení průkazů již nyní zajišťuje odbor sociálních věcí při Městském úřadu Sokolov.
Adresa: Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov
Úřední hodiny: PO, ST 8:00 – 17:00 hodin; ÚT, ČT 8:00 – 14:00 hodin.
 
Pro vystavení průkazu je nutné předložit občanský průkaz, průkaz ZTP, ZTP/P, pokud je osoba jeho vlastníkem a fotografii (velikost jako na doklady). 
           
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009