22. února 2016
Dne 18.2.2016 navštívili pan Vrbovec - psovod Městské policie Sokolov a Mgr. Hana Procházková - vedoucí oddělení prevence kriminality u Městské policie Sokolov, předškolní klub Kereka (spadající pod Člověka v tísni). Zde si s dětmi z klubu vyprávěli o bezpečnosti a pravidlech chování v silničním provozu a o nebezpečí spočívající v kontaktu s cizím člověkem. 


Dětem byl také předveden pes Městské policie Sokolov - Abel, a byla jim přislíbena další návštěva.
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009