Mgr. Petr Kubis
zastupitel a radní města pověřený řízením městské policie
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009