4. dubna 2017

Po domluvě s Gymnáziem Sokolov a Centrem prevence kriminality Městské policie Sokolov dále s Krajským ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje, oddělením násilné kriminality a Probační a mediační službou ČR se připravila dne 30. 3. 2017 na míru ušitá přednáška v oblasti právního vědomí a nahlédnutí do oblasti trestního práva v podobě přiblížení problematiky násilné trestné činnosti na území Karlovarského kraje a okénko směrem do činnosti Probační a mediační služby ČR.

Pozvání jako lektor přijal kapitán Služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení násilné kriminality, Krajského ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje  a vedoucí pobočky Probační a mediační služby ČR pro Karlovarský kraj. Přednáška byla rozdělena do dvou částí a každý z přednášejících velmi fundovaně hovořil o své práci tak, aby přiblížil žákům důležitost mít právní vědomí, pochopení fungování práva ve společnosti a dále funkci probace a mediace ve vztahu k mladistvým pachatelům trestné činnosti.

 
Za nás – Centrum prevence MP Sokolov, ale i dalším přihlížejícím i účastníkům věříme, že můžeme jen a jen poděkovat za  přednášku opravdu na úrovni, která svým obsahem splňovala všechny parametry odborné přednášky například na jakékoliv vysoké škole. Velmi děkujeme lektorům a vedení Gymnázia Sokolov za spolupráci v oblasti prevence kriminality, která nám mnohá města mohou jen závidět.    

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009