7. dubna 2017


10.4. - Mánesova, Slavíčkova

11.4. - Křižíkova, Švabinského, Alšova

12.4. - M. Majerové, Závodu Míru, Kosmonautů, Jelínkova, Stará Březovská

13.4. - Sokolovská, Heyrovského, Hornická, Křižíkova

18.4. - Mičurinova, Heyrovského, Hornická, Pod Háječkem

19.4. - Sokolovská, Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova

20.4. - Slovanská, Lipová, Závodu Míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova, Hviezdoslavova

21.4. - Dukelská, Slovenská, Košická

24.4. - Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská, Purkyňova, Boženy Němcové

26.4. - K.H. Borovského, nám. Budovatelů, 5. Května, Odboje

27.4. - Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka, K.H. Borovského

28.4. - Jednoty, Jiráskova, K.H. Máchy, Třebízského, Karla Čapka, Pionýrů

2.5. - Stará Ovčárna, Jasmínová, Javorová, Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí Strání, Prokopova

3.5. - Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova, Tělocvičná

4.5. - U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní, Citická, Rokycanova

5.5. - Husitská, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova, Nábřežní

10.5. - Rokycanova, J.K.Tyla, náb. Petra Bezruče, Maxima Gorkého, Pionýrů, Jednoty

11.5. - Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská, Příčná

12.5. - Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská, Vítězná, Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Prokopa Holého

17.5. - Vítězná, Spartakiádní

18.5. - Spartakiádní, Sportovní, Atletická

19.5. - Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, Jeronýmova

22.5. - Švabinského, Komenského 

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009