10. května 2017

Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov

v pracovní pozici strážník

 

 

 

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení tří pracovních pozic strážník

 

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, musí uchazeč splňovat následující zákonné podmínky:

 

a)    bezúhonnost

b)   spolehlivost

c)    minimální věk 21 let

d)   zdravotní způsobilost

e)    dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

 

Další podmínky pro přijetí k Městské policii Sokolov:

 

a)    úspěšné absolvování psychologických testů

b)   úspěšné splnění fyzických testů

c)    absolvování osobního pohovoru před výběrovou komisí

d)   uchazeč musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“

e)    výhodou je praxe u ozbrojených nebo bezpečnostních složek

 

Platové náležitosti:

 

a)    do doby složení zkoušky na MVČR zařazení v 5. platové třídě 

b)   po úspěšném vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti zařazení do 7. platové třídy

c)    rizikový příplatek 5.000,- Kč/měsíc

d)   osobní příplatek 1.500,- až 5.000,- Kč/měsíc dle dosažených pracovních výsledků

e)    příplatek za směnnost 500,- Kč/měsíc

f)    příplatek za práci o víkendu a ve svátek

g)    příplatek za práci v noci

h)   příplatek za práci přesčas

 

Průměrný hrubý plat strážníka bez praxe po vykonání zkoušky odborné způsobilosti činí vč. všech příplatků cca 24.000,- Kč/měsíc, např. se započítanou 7 letou praxí činí průměrný hrubý plat cca 30.000,- Kč. Praxe je započtena v souladu s platným právním předpisem v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon strážníka městské policie.

 

Benefity:

 

a)    měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000,- Kč

b)   příspěvek na stravování 600,- Kč

c)    bezplatná možnost využití Fitness Ural

 

Pracovní doba:

 

Nepřetržitě ve 12 ti hodinovém režimu ranních (7:00 – 19:00 hodin) a nočních (19:00 – 7:00 hodin) směn. V průměru cca 14 směn v měsíci. Fond pracovní doby činí 37,5 hodiny/týden.

 

 

 

Podání přihlášek:

 

Termín podání přihlášek: do 23. června 2017

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie maturitního vysvědčení.

Předání přihlášek:

a)    osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem

„Výběrové řízení – strážník“,

b)   elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

c)    datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 

Fyzické testy:

 

Disciplína

Požadovaný limit pro splnění - muži

Požadovaný limit pro splnění - ženy

Člunkový běh (4 x 10m)

13 s

14 s

Leh – sed (opakování v limitu 2 minut)

50x

40x

Tlak s velkou činkou v leže na lavici – bench press (muži s 50% tělesné váhy, ženy s 30% tělesné váhy)

10x

10x

Přítahy na hrazdě s širokým úchopem - posilovací stroj (muži s protizávažím 30% tělesné váhy, ženy s protizávažím 50% tělesné váhy)

10x

10x

Běh na 1000 m

5:15 min.

5:30 min.

 

Rekvalifikační kurz:

 

Každý nový uchazeč musí absolvovat rekvalifikační kurz v trvání 10 týdnů v akreditovaném školícím středisku v Příbrami. Po absolvování kurzu musí účastník složit úspěšně zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Zkouška se skládá z písemného testu a ústního přezkoušení. Stejnou zkoušku musí každý strážník následně absolvovat každé tři roky.

 

 

Bližší informace k výběrovému řízení podá paní Pavla Tesařová na telefonu 725 714 701 nebo 359 808 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v době od 07:00 do 15:30 hodin každý pracovní den.

 

 

Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov

 

 

 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009