31. května 2017

Dne 8. června 2017 proběhne pod taktovkou Městské policie Sokolov v participaci s DDM, SŽDC Praha, Motorsport simulátor Petr Lisa, Besip, Nadační fond Andělská křídla, město Sokolov – odbor dopravy, Dekra.cz, MDK – kino Alfa, TJ Baník Sokolov velká preventivní akce pro žáky středních škol na téma DEN PREVENCE V DOPRAVĚ.


Vše je pod charitou pro Natálku Hajduovou, která je u nadace Andělská křídla a kterou všechny střední školy v Sokolově podpořili finančně.


 


  • Akce začíná už od 7:30 hod. a to na stanovišti vlakového nádraží v Sokolově, kde do 11:00 hod. bude přistaven speciálně upravený konferenční vlak, kde budou probíhat přednášky k prevenci v dopravě na železnici,

  • Dalším stanovištěm je Dům dětí a mládeže Sokolov, kde od 8:00-11:00 hod. budou žáci na trenažerech ( cyklo, auto) a vyzkouší si psát ostré testy, které absolvují žadatelé o řidičské oprávnění.

  • Dalším stanovištěm bude od 9:30-11:30 hod. areál TJ Baník Sokolov ( u zimního stadionu), kam pozvání přijal Petr Lisa – závodník spec. Buggatti a tvůrce simulátorů pro jezdce formulí F3 apod. a dále zde bude trenažer BESIPU, který bude simulovat převrácení vozidla.

  • Posledním stanovištěm, kde se všichni sejdou, bude Kino Alfa Sokolov, kde od 12:00-13:45 hod. proběhne prezentace  spol. DEKRA.CZ, která se věnuje prevenci v silniční dopravě a  proběhne slavnostní ukončení akce za účasti patronky Natálky Hajduové, která převezme šek z rukou všech těch, kteří akci připravovali a se jí i zúčastnili.

 


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009