12. července 2017

Dne 8. června 2017 proběhla pod taktovkou Městské policie Sokolov v participaci s Domem dětí a mládeže Sokolov, Správou železniční a dopravní cesty Praha s.o.– odborem bezpečnosti a krizového řízení, s firmou  MOTORSPORT SIMULÁTOR Petr Lisa, s organizací BESIP,  Nadačním fondem ANDĚLSKÁ KŘÍDLA, Městem Sokolov – odborem dopravy, se společností DEKRA.CZ, Městským domem kultury Sokolov – kinem ALFA A  FK BANÍK SOKOLOV velkolepá preventivní akce zaměřená na žáky středních škol v Sokolově k tématu  DEN PREVENCE V DOPRAVĚ“.


Kromě samotné prevence byla akcí charitativně podpořena žáky středních škol a organizátory Natálka Hajduová ze Starého Sedla u Sokolova, kterou s ohledem na její zdravotní stav má pod svými křídly  Nadační fond Andělská křídla.  


Samotná akce probíhala v dopoledních hodinách celkem na čtyřech stanovištích a účastnilo se jí 250 žáků středních sokolovských škol.


Popis jednotlivých stanovišť:    


  • stanoviště vlakové nádraží v Sokolově, akce zde začala v 7:30 hod. do 11:00 hod. Zde byl Správou železniční a dopravní cesty přistaven speciálně upravený konferenční vlak, kde proběhly přednášky k prevenci na železnici,

  • dalším stanovištěm byl Dům dětí a mládeže Sokolov, kde od 8:00-11:00 hod. žáci vyzkoušeli trenažery ( cyklo a auto trenažer) a otestovali své vědomosti ze silničního provozu při ostrých testech, které absolvují žadatelé o řidičské oprávnění,

  • dalším stanovištěm byl od 9:30 hod. do 11:30 hod. areál TJ Baník Sokolov, kam pozvání přijal Petr Lisa – závodník a majitel firmy MOTORSPORT SIMULÁTOR a kde byla účastna i organizace BESIP se svým automobilovým trenažérem,

  • posledním stanovištěm, kde se všichni sešli, bylo kino Alfa Sokolov, v čase od 12:00 hod. do 13:45 hod., kde proběhla prezentace  spol. DEKRA.CZ, která se věnuje prevenci v silniční dopravě.

Tam také  proběhlo slavnostní ukončení akce za účasti patronek Nadačního fondu Andělská křídla paní Ivany Papežové a Simony Stojanové, které si převzaly šek z rukou všech těch, kteří podpořili Natálku Hajduovou. Celkem bylo díky tomuto dni vybráno prostřednictvím nákupu magnetek pro Natálku 6. 142,-Kč.  


Všem těm, kteří pomohli městské policii s organizací akce a podpořili tím dobrou věc a vyzdvihli tím i důležitost prevence v dopravě, zejména jmenované společnosti, organizace či jednotlivci a také zúčastněné střední školy ( SŽŠ, ISŠTE, Gymnázium) v Sokolově, všem velmi děkujeme.

 


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009