1. srpna 2017

 

Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov

v pracovní pozici strážník

 

 

 

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník

 

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, musí uchazeč splňovat následující zákonné podmínky:

 

a)    bezúhonnost,

b)    spolehlivost,

c)    minimální věk 21 let,

d)    zdravotní způsobilost,

e)    dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Další podmínky pro přijetí k Městské policii Sokolov:

 

a)    úspěšné absolvování psychologických testů,

b)    úspěšné splnění fyzických testů,

c)    absolvování osobního pohovoru před výběrovou komisí,

d)    uchazeč musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“

e)    výhodou je praxe u ozbrojených nebo bezpečnostních složek

 

Platové náležitosti:

 

a)    do doby složení zkoušky na MVČR zařazení v 5. platové třídě 

b)    po úspěšném vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti zařazení do 7. platové třídy

c)    rizikový příplatek 5.000,- Kč/měsíc

d)    osobní příplatek 1.500,- až 5.000,- Kč/měsíc dle dosažených pracovních výsledků

e)    příplatek za směnnost 500,- Kč/měsíc

f)     příplatek za práci o víkendu a ve svátek

g)    příplatek za práci v noci

h)    příplatek za práci přesčas

 

Benefity:

 

a)    měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000,- Kč

b)    příspěvek na stravování 600,- Kč

c)    bezplatná možnost využití Fitness Ural

d)    možnost přidělení bytu města Sokolov

 

Pracovní doba:

 

Nepřetržitě ve 12 ti hodinovém režimu ranních (7:00 – 19:00 hodin) a nočních (19:00 – 7:00 hodin) směn. V průměru cca 14 směn v měsíci. Fond pracovní doby činí 37,5 hodiny/týden.

 

 

 

 

Podání přihlášek:

 

Termín podání přihlášek: do 14. srpna 2017

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie maturitního vysvědčení.

Předání přihlášek:

a)    osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem

„Výběrové řízení – strážník“,

b)    elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

c)    datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 

 

Bližší informace k výběrovému řízení podá paní Pavla Tesařová na telefonu 725 714 701 nebo 359 808 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v době od 07:00 do 15:30 hodin každý pracovní den.

 

 

Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009