12. července 2017

Městská policie Sokolov velmi děkuje za dlouholetou spolupráci firmě LEBEN s.r.o. v Sokolově a jmenovitě paní majitelce Barboře Voborníkové, jelikož  už po několikáté zejména v oblasti výroby papírových produktů či v grafických návrzích pro oblast prevence kriminality byly dodány výsledné produkty bezplatně.  Naposledy se jednalo výrobu a grafické zpracování informačních letáků pro rodiče prvňáků s tématem desatera bezpečného chování v kyberprostoru.


 


Děkujeme za tuto spolupráci  a velmi si ji vážíme.


 


Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov, Mgr. Bc. Hana Procházková, vedoucí oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov.


 


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009