8. srpna 2017

Městská policie Sokolov, oddělení prevence kriminality připravuje opět po dvou letech třídenní preventivní projekt určený seniorům „ SENIOR V DOPRAVĚ“. Projekt je určen lidem pokročilejšího věku - řidičům, kteří si chtějí zopakovat, oprášit nebo jinak řečeno osvěžit své znalosti z bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Jde o ty, kteří aktivně nebo příležitostně řídí motorové vozidlo (nebo jsou spolujezdci), tak těm strážníci ve spolupráci s policisty dopravní policie a úředníky odboru dopravy MěÚ Sokolov připomenou ve třech dnech, jak se správně a bezpečně chovat na silnicích, projdou a zopakují si společně testy k získání řidičského oprávnění a nakonec si vše ukáží v praxi. Třetí den totiž účastníci projektu se svým vozidlem na vyhrazeném parkovišti budou trénovat a pilovat umění bezpečného ovládání vozidla, parkování nebo couvání. Po třídenním absolvování účastníci obdrží samolepku SENIOR ŘIDIČ a další drobné dárky související s bezpečností silničního provozu. Akce se účastní i koordinátor BESIP pro Karlovarský kraj.

 Třídenní preventivní projekt započne na sokolovském městském úřadě, ul. Rokycanova 1929, v Centru prevence Městské policie Sokolov dne 18. září – 20. září 2017 vždy od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Kapacita projektu je určena pro 20 osob seniorského věku.

Pokud máte zájem si s námi připomenout vše důležité pro vaši bezpečnou jízdu jako řidičů, spolujezdců v silničním provozu, zavolejte na telefonní číslo 777 025 622 nebo napište na e-mail hana.prochazkova@mp-sokolov.cz

 

Kontaktní osobou pro projekt je Mgr. Bc. Hana Procházková, Městská policie Sokolov


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009