25. srpna 2017
Praktické zkušenosti z Městské policie v Sokolově poslouchali bezpečnostní experti v Evropě
 
Den 23. srpna 2017 se jistě zapíše do výjimečných dnů Městské policie v Sokolově. Cestou Ministerstva vnitra ČR, odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, jsme byli na počátku června 2017 osloveni, zda bychom mohli předat své praktické zkušenosti v oblasti prevence kriminality za Českou republiku do Evropy a to prostřednictvím agentury CEPOL European Union Agency for Law Enforcement Training.
Konkrétně jsme prezentovali projekt Asistent prevence kriminality, který se v Sokolově realizuje od roku 2012. V jednu chvíli v čase od 10:30 hod. do 11:30 hod. naše zkušenosti tak poslouchalo on-line 61 bezpečnostních expertů po celé Evropě. Účastníci tzv. webináře na téma strategie integrace romské komunity – výzva pro bezpečnostní složky,
tak byli seznámeni skrze prezentaci s tímto projektem a v jeho závěru mohli klást i otázky, které s projektem souvisely. Prezentace i celý on-line přenos probíhal prostřednictvím agentury CEPOL v anglickém jazyce. Za Městskou policii Sokolov připravila prezentaci Mgr. Bc. Hana Procházková, vedoucí oddělení prevence kriminality a její obsah přednášel do on-line prostředí Mgr. Lukáš Macke z odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva vnitra ČR.


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009