15. září 2017
  


Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov


v pracovní pozici strážník 

 


Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník 


Podle § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, musí uchazeč splňovat následující zákonné podmínky: 


a)    bezúhonnost,

b)   spolehlivost,

c)    minimální věk 21 let,

d)   zdravotní způsobilost,

e)    dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 


Další podmínky pro přijetí k Městské policii Sokolov:

 


a)    úspěšné absolvování psychologických testů,

b)   úspěšné splnění fyzických testů,

c)    absolvování osobního pohovoru před výběrovou komisí,

d)   uchazeč musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“

e)    výhodou je praxe u ozbrojených nebo bezpečnostních složek

 


Platové náležitosti:

 


a)    do doby složení zkoušky na MVČR zařazení v 5. platové třídě 

b)   po úspěšném vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti zařazení do 7. platové třídy

c)    rizikový příplatek 5.000,- Kč/měsíc

d)   osobní příplatek 1.500,- až 5.000,- Kč/měsíc dle dosažených pracovních výsledků

e)    příplatek za směnnost 500,- Kč/měsíc

f)    příplatek za práci o víkendu a ve svátek

g)    příplatek za práci v noci

h)   příplatek za práci přesčas 


Benefity:  


a)    měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000,- Kč

b)   příspěvek na stravování 900,- Kč

c)    bezplatná možnost využití Fitness Ural

d)   možnost přidělení bytu města Sokolov 


Pracovní doba: 


Nepřetržitě ve 12 ti hodinovém režimu ranních (7:00 – 19:00 hodin) a nočních (19:00 – 7:00 hodin) směn. V průměru cca 14 směn v měsíci. Fond pracovní doby činí 37,5 hodiny/týden.  


Podání přihlášek: 


Termín podání přihlášek: do 17. listopadu 2017

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie maturitního vysvědčení.


Předání přihlášek:


a)    osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem


„Výběrové řízení – strážník“,


b)   elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,


c)    datovou schránkou na ID 6xmbrxu   


Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 359 808 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,  popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až čtvrtek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin.  

 


Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov

 

 

 

 

 

 

 

 


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009