15. září 2017

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance v pracovní pozici

Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor Městského dohlížecího kamerového systému

a obsluha Elektronického zabezpečovacího systému  

 

 

 

Náplň práce:

 

- Sledování Městského dohlížecího kamerového systému a zajišťování uchování pořízených záznamů.

- Obsluha Elektronického zabezopečovacího zařízení.

- Ostraha budovy MěÚ, včetně sledování vjezdů do objektu MěÚ a obsluhy závory.

- Poskytování informací občanům.

 

Podmínky pro přijetí:

 

- bezúhonnost,

- spolehlivost,

- zdravotní způsobilost,

- středoškolské vzdělání.

 

Platové náležitosti:

 

- 6 platová třída 

- osobní příplatek při dosahování dobrých pracovních výsledků 

- příplatek za směnnost 500,-Kč

- příplatek za práci o víkendu a ve svátek

- příplatek za práci v noci

- příplatek za práci přesčas

 

Benefity:

 

- měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000,-Kč

- ošatné 4.000,- Kč/rok

- příspěvek na stravování 900,- Kč

 

Pracovní doba:

 

Dvanáctihodinové směny (cca 15 směn: 8:00 – 20:00 hodin a noční 20:00 – 8:00 hodin, cca 15 směn) v nepřetržitém provozu s fondem pracovní doby 37,5 hodin týdně.

 

 

Termín podání přihlášek: do 27.10.2017.

 

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, výuční list).

 

Předání přihlášek:

a) osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem VŘ – Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor KMS a obsluha EZS“

b) elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

c) datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 359 808 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až čtvrtek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin.  

 

 

 

Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009