Milan Král
inspektor Policie ČR odpovědný za okrsek C3
15. listopadu 2017

 Dne 14. listopadu 2017 proběhla pod taktovkou Městské policie Sokolov v participaci s koordinátorem BESIPU pro Karlovarský kraj preventivní akce zaměřená na špatnou viditelnost chodců ve městě Sokolov pod názvem „BUĎTE VIDĚT, PŘEŽIJETE“.

Tato akce je společná pro městské policie v Karlovarském kraji, které participují v oblasti prevence kriminality a společně označili tento týden jako preventivní, kdy se strážníci chtějí věnovat nedostatečně viditelným chodcům v silniční dopravě ve městech.

 Městská policie Sokolov si z tohoto týdne vybrala dnešní den, úterý 14. listopadu a obsadila v časných ranních hodinách v reflexních vestách 500 m úsek v lokalitě ul. Závodu Míru v oblasti nedaleko čerpací stanice ONO. Celkem v pěti lidech, které měli strážníci a BESIP k dispozici v terénu, bylo na tomto velmi rizikovém úseku, který je neosvětlený, dále bez chodníků a přechodu pro chodce, rozdáno celkem za 45 minut 134 reflexních pomůcek většinou chodcům, a v jednom případě i cyklistovi. Ač zde není povinností chodců mít reflexní prvky na svém oblečení, strážníci ze své praxe označují tento úsek ve městě za velmi rizikový a to zejména v počtu chodců, kteří tímto místem míří do svého zaměstnání a nemají zde k dispozici ke své bezpečné chůzi chodník ba ani přechod pro chodce. Z tohoto důvodu došlo k rozdávání reflexních prvků chodcům z rukou strážníků a pracovníků BESIPU zadarmo i s patřičným poučením.

 Ku pomoci městským strážníkům se nabídla i nedaleká čerpací stanice ONO, která by se chtěla v budoucnu v oblasti prevence angažovat na společném rozdávání reflexních materiálů v rámci tzv. „ happy hour“.

Nedostatečné osvětlení určitých míst či přechodů pro chodce ve městě dělá strážníkům vrásky na čele. Budou se ze své pozice snažit oslovit kompetentní osoby a orgány obce či kraje o spolupráci v oblasti řešení viditelnosti účastníků v silničním provozu, zejména chodců.at nedostatečně viditelným chodcům v silniční dopravě ve městech.
Městská policie Sokolov si z tohoto týdne vybrala dnešní den, úterý 14. listopadu a obsadila v časných ranních hodinách v reflexních vestách 500 m úsek v lokalitě ul. Závodu Míru v oblasti nedaleko čerpací stanice ONO. Celkem v pěti lidech, které měli strážníci a BESIP k dispozici v terénu, bylo na tomto velmi rizikovém úseku, který je neosvětlený, dále bez chodníků a přechodu pro chodce, rozdáno celkem za 45 minut 134 reflexních pomůcek většinou chodcům, a v jednom případě i cyklistovi. Ač zde není povinností chodců mít reflexní prvky na svém oblečení, strážníci ze své praxe označují tento úsek ve městě za velmi rizikový a to zejména v počtu chodců, kteří tímto místem míří do svého zaměstnání a nemají zde k dispozici ke své bezpečné chůzi chodník ba ani přechod pro chodce. Z tohoto důvodu došlo k rozdávání reflexních prvků chodcům z rukou strážníků a pracovníků BESIPU zadarmo i s patřičným poučením.
Ku pomoci městským strážníkům se nabídla i nedaleká čerpací stanice ONO, která by se chtěla v budoucnu v oblasti prevence angažovat na společném rozdávání reflexních materiálů v rámci tzv. „ happy hour“.
Nedostatečné osvětlení určitých míst či přechodů pro chodce ve městě dělá strážníkům vrásky na čele. Budou se ze své pozice snažit oslovit kompetentní osoby a orgány obce či kraje o spolupráci v oblasti řešení viditelnosti účastníků v silničním provozu, zejména chodců.


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009