22. listopadu 2017

Dne 9.11.2017 proběhlo v budově MěÚ Sokolov školení Krizového štábu ORP Sokolov. Školení bylo koncipováno jako tzv. "základní školení", neboť během tří let došlo ke značné obměně osob, které byli jmenováni starostou do Krizového štábu (dále jen "KŠ"). Celkem bylo do KŠ za uvedené období nově jmenováno 15 osob z 27.

Cílem školení bylo seznámit členy KŠ se základními právními předpisy, které se týkají činnosti KŠ. Dále byli seznámeni se strukturou a personálním složením KŠ. Byli informováni, za jakých podmínek a kdy může být KŠ svolán, kde se nachází pracoviště KŠ. Tajemník BR pak členy KŠ informoval o základních činnostech Předsedy KŠ, Vedoucího stálé pracovní skupiny, Tajemníka KŠ a o základních činnostech jednotlivých pracovních skupin KŠ.


Mgr. Robert Doubek

tajemník KŠ ORP Sokolov

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009