23. ledna 2018

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance v pracovní pozici


Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor Městského dohlížecího kamerového systému


a obsluha Elektronického zabezpečovacího systému  


 


 

Náplň práce:


 

- Sledování Městského dohlížecího kamerového systému a zajišťování uchování pořízených záznamů.


- Obsluha Elektronického zabezpečovacího zařízení.


- Ostraha budovy MěÚ, včetně sledování vjezdů do objektu MěÚ a obsluhy závory.


- Poskytování informací občanům.Podmínky pro přijetí:


 

- bezúhonnost,


- spolehlivost,


- zdravotní způsobilost,


- středoškolské vzdělání.


 

Platové náležitosti:


 

- 6 platová třída 


- osobní příplatek při dosahování dobrých pracovních výsledků 


- příplatek za směnnost 500 Kč


- příplatek za práci o víkendu a ve svátek


- příplatek za práci v noci


- příplatek za práci přesčas


 

Benefity:


 

- měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000 Kč


- ošatné 4.000,- Kč/rok


- příspěvek na stravování 900 Kč


 

Pracovní doba:


 

Dvanáctihodinové směny (cca 15 směn: 8:00 – 20:00 hodin a noční 20:00 – 8:00 hodin, cca 15 směn) v nepřetržitém provozu s fondem pracovní doby 37,5 hodin týdně.


 

Termín podání přihlášek: do 16. 02. 2018.


 

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, výuční list).


 

Předání přihlášek:


  1. osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem VŘ – Pracovník vztahů k veřejnosti, operátor KMS a obsluha EZS“,

  2. elektronicky na e-mailové adrese: pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,

  3. datovou schránkou na ID 6xmbrxu 


 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 354 288 322, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až čtvrtek v době od 07:00 hod. do 15:00 hodin.  


Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009