29. srpna 2018

V druhé polovině měsíce srpna proběhlo první veřejné setkání strážníků městské policie a asistentů prevence kriminality s lidmi žijícími v lokalitě ulic Nádražní, U Divadla, Sv. Čecha v Sokolově.  Setkání proběhlo v rámci projektu „ Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalitě do práce bezpečnostních složek v Sokolově „, který se realizuje od ledna 2018 a bude pokračovat po dobu tří let. Tématem setkání bylo dodržování obecně závazných vyhlášek města, zejména vyhlášky o veřejného pořádku, narovnávání sousedských vztahů, dodržování nočního klidu a pořádku v okolí domů. Setkání se konalo v ulici Nádražní a zúčastnilo se jí společně se strážníky, policisty, asistenty prevence kriminality i cca. 30 lidí žijící v této lokalitě. Po hodině diskuze pak proběhla ukázka preventivních aktivit strážníků a policistů.  Do konce roku 2018 proběhnou na území města ještě tři veřejná setkání s občany.


Sokolov má v současné době 12 osob, 8 mužů a 4 ženy, v pracovní pozici asistent prevence kriminality, kteří jsou zaměstnanci městské policie.  Asistenti pracují na směny po šesti lidech, pracují ve dvojicích a jsou poznat a vidět v ulicích v uniformách prokazující příslušnost k městu, městské policii.  Jejich náplní práce je dohlížet na veřejný pořádek, klid a čistotu v lokalitách označených jako sociálně vyloučené.  Jsou pomocnou rukou městu, které ve formě obecních vyhlášek reaguje na bezpečnost ve městě a oni dohlížení na jejich správný výklad a dopad na všechny ty, kteří v těchto lokalitách žijí a případně je porušují.


Mgr. Bc. Hana Procházková, vedoucí oddělení prevence Městské policie Sokolov, mentor projektu


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009