29. ledna 2019

Občané města Sokolova mohou v letošním roce, stejně jako v letech minulých, ukládat objemný odpad a suť do mobilních sběrných nádob přistavených ve vybraných lokalitách. Odložení odpadu je pro občany Sokolova bezplatné, svoz zajišťuje společnost SOTES Sokolov spol. s r. o.

Co všechno můžete do mobilní sběrné nádoby odložit:
    starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.);podlahové krytiny (koberce, linolea);suť

Do mobilního sběrného kontejneru NEPATŘÍ nebezpečný odpad (dehet, stavební lepenka, azbestová krytina aj.), elektronický odpad (ledničky, mrazničky, televize, rádia, aj.) ani pneumatiky. Tento odpad mohou občané města odložit na sběrný dvůr SOTES.

ROZPIS PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Bohemka garáže (u Billy), sídliště Vítězná (bývalý heliport)
Doba přistavení: 9:00 hod. – 13:00 hod.
16. února, 20. dubna, 15. června, 24. srpna, 19. října, 14. prosince
 
ul. Křížíkova (u garáží), parkoviště u Penny marketu (Závodu Míru)
Doba přistavení: 9:00 hod. – 13:00 hod.
23. února, 27. dubna, 22. června, 31. srpna, 26. října, 21. prosince

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD PATŘÍ DO SBĚRNÝCH DVORŮ A MOBILNÍCH NÁDOB, NE KE KONTEJNERŮM! Odložením odpadu mimo vyhrazená místa se dopouštíte přestupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a hrozí vám pokuta do 50 000 Kč.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009