31. ledna 2019

Městská policie Sokolov zahajuje JARNÍ KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY A SENIORY.

První lekce kurzu proběhne dne 21. února 2019 v 18:00 hodin ve FITNESS URAL s Jiřím Matoušem a Janem Kerulou.

Pokud máte zájem připomenout si s námi vše důležité pro vaši bezpečnost, zavolejte na telefonní číslo 778 548 569 nebo napište na e-mail: stanislav.masak@mp-sokolov.cz.

Kurz sebeobrany je pro účastníky zadarmo

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009