21. března 2019


V průběhu dubna a května 2019 bude v Sokolově probíhat tradiční jarní blokové čištění komunikací. Týden před zahájením akce budou v místě čištění rozmisťovány přenosné dopravní značky „ZÁKAZ STÁNÍ“ s dodatkovou tabulkou „BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ“ s uvedením data a času provedení.

Tam, kde je uzavřený blok ulic, je tento blok označen přenosnou dopravní značkou IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ a IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ pro zákaz stání z důvodu blokového čištění s uvedením data a času provedení.

Někteří řidiči si stále nejsou vědomi toho, že pokud vjedou do této zóny, neruší ji křižovatka, jak je obvyklé u jiných dopravních značek, ale ruší ji až značka IZ 8b, která může být umístěna i o několik ulic dále! V některé ulici pak parkují i desítky aut a zbytečně tak znemožňují jakékoliv vyčištění této ulice. Umístění všech přenosných dopravních značek je zdokumentováno a archivováno k případnému dokazování, kdy a jak byly tyto značky umístěny.

Pozor na odtah vozidla

V případě, že zaparkované vozidlo brání blokovému čištění, může být odtaženo. O jeho odtažení rozhoduje vlastník pozemní komunikace, tj. město Sokolov.

Na kolik přijde odtažení vozidla?

odtah vozidla s vyzvednutím vozidla na odtahovém parkovišti: 1 600 Kč na místě
odtah vozidla včetně vrácení zpět na místo: 3 100 Kč.

Upozornění!

Vymáhání nákladu na nucený odtah vozidla z pozemní komunikace po provozovateli je jiným a odlišným úkonem, než je řízení o přestupku s řidičem vozidla. 

Harmonogram


Blokové čištění

08.04.2019  Slavíčkova, Mánesova

09.04.2019  Švabinského, Křižíkova, Alšova

10.04.2019  Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů, Jelínkova, Stará Březovská

11.04.2019  Sokolovská, Pošta 5, Heyrovského, Hornická, Křižíkova

15.04.2019  Mičurinova, Heyrovského, Hornická, Pod Háječkem

16.04.2019  Sokolovská, Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova

17.04.2019  Slovenská, Lipová, Závodu míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova, Hviezdoslavova

18.04.2019  Slovenská, Dukelská, Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská, Purkyňova

23.04.2019  Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka, Karla Havlíčka Borovského, Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy, Třebízského

24.04.2019  Karla Čapka, Pionýrů

25.04.2019  Stará Ovčárna, Jasmínová, Javorová, Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání, Prokopova

28.04.2019  Boženy Němcové, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje, Rokycanova

29.04.2019  Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad Vyhlídkou, Tyršova, Tělocvičná, Fügnerova

30.04.2019  U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní, Citická

02.05.2019  Husitská, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova, Nábřežní

05.05.2019  Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, Rokycanova, nábřeží Petra Bezruče, Jednoty, Pionýrů

06.05.2019  Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská, Příčná

07.05.2019  Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská, Vítězná, Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Prokopa Holého

09.05.2019  Vítězná, Spartakiádní

13.05.2019  Sportovní, Atletická, Spartakiádní, Jednoty

14.05.2019  Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, Jeronýmova

15.05.2019  Švabinského, Závodu míru, Heyrovského, Slovenská

16.05.2019  Wolkerova, Nádražní, Komenského

20.05.2019  Švabinského, Mánesova

21.05.2019  Mánesova – odstavné parkoviště
 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009