22. března 2019
V rámci projektu BEZPEČNÁ ŠKOLA se strážníci městské policie zúčastnili celostátní konference pořádané Středočeským krajem, Ministerstvem vnitra - odborem prevence kriminality a Asociací bezpečná škola, která odborně seznámila posluchače s průřezem diskutovaných témat bezpečnosti.

Například
· Jak bezpečný je prostor školy pro žáka?
· Jak bezpečný je prostor školy pro učitele?
· Jak bezpečná je komunikace s rodiči v rozličných situacích? Zvládáte krizovou komunikaci?
· Umíte vnímat varovné signály v prostředí školy?
· Jak bezpečné jsou školní akce a jaké nesete právní rizika?
· Uvažujete o posouzení bezpečnosti ve škole? Co byste měli vyžadovat?
· Chcete školu rekonstruovat nebo měnit dveře? Co byste měli určitě vědět?
· Konflikt požárních a bezpečnostních norem - má řešení?

Tyto a další otázky byly předmětem seminářů a především pracovních workshopů, kde se přímo diskutovalo s odborníky na tuto problematiku. Těmi byli například školní ombudsman, forenzní psycholog zaměřující se na školská zařízení, specialista na pořádání eventových akcí, projektant bezpečnostních systémů do škol a mnozí další. Zajímavým příspěvkem byla také diskuze se třemi řediteli rozličných škol, které celou řadu bezpečnostních zásad aplikují v praxi a otevřeně hovořili o jejich úskalích.
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009