17. dubna 2019

Strážníci prohlíželi hřiště i riziková místa a hledali jehly

Strážníci Městské policie Sokolov se v úterý 16. dubna připojili k celostátní akci Jehla, která se konala už popáté. Na dětských hřištích a dalších rizikových místech v Sokolově pátrali po pohozených injekčních stříkačkách, které jsou nebezpečným infekčním materiálem odhazovaným drogově závislými.

Během dopoledne zkontrolovali strážníci s pomocí detektoru kovů sedm hřišť s pískovišti na sídlištích Vítězná a Michal. Prohlédli rovněž okolí Schusterovy hrobky vedle hřbitova, kde se v minulosti použité jehly často povalovaly. Odpoledne pak akce pokračovala například ve Wolkerově ulici a v dalších lokalitách. Dopoledne strážníci žádný nebezpečný materiál nenašli. To ovšem neznamená, že opatrnost není na místě. V pondělí se například povalovala použitá injekční stříkačka na chodníku v Jeronýmově ulici. Jedním z preventivních opatření, jak odhazování nebezpečných jehel předejít, je například možnost výměny použitých za nové. V Sokolově to zajišťuje bezplatně kontaktní centrum Kotec.

Vloni strážníci ze 40 měst během jednoho dne společně sesbírali na dětských hřištích a rizikových místech téměř 1000 kusů použitých jehel a stříkaček. I když kontaminovaný materiál sbírají průběžně při své kontrolní činnosti, mají tyto specificky zaměřené akce velký smysl. Snižují riziko možné nákazy, připomínají veřejnosti správný postup při nálezu tohoto odpadu a poskytují strážníkům informace o pohybu drogově závislých osob. Množství nalezeného kontaminovaného odpadu se v posledních letech snižuje, ale riziko stále hrozí. Lidem je v této souvislosti třeba připomenout, aby tento materiál v případě nálezu sami nesbírali a mysleli na svou vlastní bezpečnost. Nález je nutné neprodleně nahlásit na linku 156 a strážníci městské policie zajistí jeho odborný sběr a následnou likvidaci.Zdroj: Město Sokolov

https://www.sokolov.cz/novinky/straznici-prohlizeli-hriste-i-rizikova-mista-a-hledali-jehly-42654


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009