17. května 2019

Workshop "BEZPEČNÝ DEN S MOJÍ MÁMOU"

Dne 15. května 2019 od 9:00 - 11:30 hodin proběhl pod taktovkou Městské policie Sokolov a Baby Club Robinson ve spolupráci s HZS, Nemocnicí Sokolov ARO a BESIP v Centru prevence workshop na téma „BEZPEČNÝ DEN S MOJÍ MÁMOU“ .

Se strážníky maminky zhlédly autentická videa, která byla zaměřena převážně na děti. Nejedno oko nezůstalo suché. Hovořily jsme o důležitosti nošení reflexních prvků, maminkách s kočárky, nepozorných chodcích, přecházení komunikace mimo přechod pro chodce, „neviditelných“ chodcích na ostrůvcích, nepozorných řidičích, správném poutání dětí v autosedačce a podobně. Vyprávěny byly nejen příběhy z běžného života, neustálé každodenní chyby na silnicích i cyklostezkách.

S hasiči se řešila důležitost domácích požárních hlásičů. Nezapomnělo se ani na témata, jako jsou například domácí požáry, nebezpečí hořících svíček ponechaných bez dozoru, nebezpečí špatně uhašených nedopalků od cigaret, zákaz vypouštění lampionů štěstí apod. K vidění byla videa z požárů a to nejen nahraná, ale i reálná a to dokonce i od nás ze Sokolova. Maminky se také seznámily s hasícími přístroji a jejich použitím.

Při 1. pomoci si maminky zopakovaly jak zastavit tepenné a žilní krvácení, jak se zachovat při křečích, popáleninách, úpalu a úžehu, zlomeninách, hypoglykemickém šoku, resuscitaci. Resuscitaci si názorně vyzkoušely na figuríně dospělého i dítěte. Zkusly si stabilizovanou polohu.

Na závěr dostaly maminky tašku s dárečky.

Hlídání dětí po dobu workshopu bylo zajištěno v Baby Clubu Robinson.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009