20. května 2019

NA KOLE DĚTEM

Veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem proběhne v Sokolově 29. května 2019.

Hlavní myšlenkou projektu je podpořit onkologicky nemocné děti a pomoci jim překonávat následky tohoto onemocnění.

Cílem projektu Na kole dětem není jen finanční pomoc a podpora nemocných dětí, ale také veřejná debata a snaha upozornit na problematiku onkologického onemocnění a permanentní připomínání důležité úlohy sportu a pohybu v našich životech. Je potřeba si uvědomit, že děti svůj životní styl ještě nemohou samy ovlivňovat. Právě proto projekt poukazuje na preventivní význam sportu při výchově dětí a mládeže. Sportovní aktivity významným způsobem přispívají ke vštěpování pozitivních životních návyků, trpělivosti a také se nezanedbatelně podílejí na vzniku kolektivního pocitu sounáležitosti s vrstevníky a příslušníky dalších generací. Sport a pohyb rovněž patří mezi nejúčinnější formy zdravotní prevence před řadou možných onemocnění.


Zdroj:www.nakoledetem.cz

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009