14. června 2019
Velké loučení s Notesem strážníka Pavla


Přibližně tři stovky žáků třeťáků ze základních škol v Sokolově, Lomnici, Březové a Svatavě zaplnily v pátek 14. června dopoledne Staré náměstí, kde pro ně připravila Městská policie Sokolov velké loučení s projektem Notes strážníka Pavla. Trval po dobu dvou let a pomáhá posilovat právní vědomí především u žáků prvního stupně základních škol.

Kromě programu připraveného pro loučení s Notesem strážníka Pavla sokolovskými strážníky čekala na školáky další stanoviště například Hasičského záchranného sboru, BESIP nebo Fotbalového klubu Baník Sokolov. Děti se dověděly, s jakými riziky se mohou setkat doma i na ulici a jak jim předcházet, prohlédly si auto městské policie nebo si vyzkoušely svou dovednost s míčem. Na závěr programu se dočkaly divadelního představení.

Projekt Notes strážníka Pavla je obvykle rozložen na dva školní roky, v prvním roce se děti v úvodní kapitole seznamují s úlohou nejen městské a státní policie, ale také s úkoly ostatních složek záchranného systému. Další kapitoly kladou důraz na bezpečnost dětí v silničním provozu, proto je značná pozornost věnována pravidlům pro chodce a cyklisty.

Na akci se podílely také městské organizace, například Městský dům kultury, Základní umělecká škola nebo Dům dětí a mládeže.
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009