28. června 2019

Mnoho dětí zůstane doma bez dozoru, čímž se zvyšuje riziko nebezpečí, ať už toho, že se samotným dětem něco stane, nebo že něco vyvedou. Proto bychom chtěli dětem připomenout pravidla, která by se o prázdninách měla dodržovat.PRÁZDNINOVÉ DESATERO

1) Uzamkni při odchodu z bytu nebo z domu řádně dveře, nenos klíče od bytu viditelně.
2) Neotvírej neznámým lidem, když jsi sám doma a neříkej do telefonu, kdy se rodiče vrátí.
3) Nechoď nikam s neznámými lidmi a nic si od nich neber.
4) Vždy informuj rodiče, kde jsi a co děláš.
5) Oznam neprodleně rodičům nebo na policii, když tě někdo obtěžuje, když tobě nebo kamarádům někdo ubližuje.
6) Dávej pozor na své kolo, nenechávej ho venku bez dozoru (jinak je nutno kolo připevnit k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem).
7) Nezapomeň, že samostatným cyklistou můžeš být až od 10-ti let, do té doby můžeš do silničního provozu jen s osobou starší 15-ti let, používej cyklistickou přilbu.
8) Chovej se ukázněně i jako chodec - nepřecházej mezi zaparkovanými vozidly nebo na místech, kde je znemožněn výhled, vždy se dobře rozhlédni na obě strany.
9) Nehraj si na vozovce ani v její blízkosti.
10) Buď opatrný při hře na hřišti, koupáním v rybníku či koupališti i při procházce v lese.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009