1. července 2019

Na dodržování veřejného pořádku a zákonů i posílení pocitu bezpečí u obyvatel města se v červenci a v srpnu zaměří společné hlídky Policie ČR a Městské policie Sokolov. Přidávat se k nim budou také psovodi, cizinecká i dopravní policie a asistenti prevence kriminality. Posílené hlídky by měly být k vidění například v ulicích Nádražní a U Divadla, kolem kina Alfa nebo na sídlišti Michal. Stranou ale nezůstanou ani městské parky, kam se přes léto uchylují lidé bez domova.

Spolupráce mezi státní a městskou policií trvá podle náměstka hejtmanky a městského radního Petra Kubise již delší čas a teď dostala ještě větší rozměr. Posílení hlídek v letním období vychází kromě jiného z průzkumu pocitu bezpečí, který se v Sokolově uskutečnil již několikrát. „Lidé v něm sami označují místa, která považují ze svého pohledu za riziková a nebezpečná. Přitom se mezi nimi objevují paradoxně i některá, kde se z hlediska porušování zákonů v podstatě nic neděje. Proto jsme vybrali ještě další lokality, které v současnosti považujeme skutečně za problémové,“ uvedl Petr Kubis.

V ulicích by měli být takříkajíc více vidět i asistenti prevence kriminality, od nichž radní Kubis očekává větší nasazení. V Sokolově jich působí dvanáct, a pokud nebude jejich činnost více vidět, pak podle Petra Kubise postrádají smysl. V terénu se společnými hlídkami by se mohli objevit i někteří zastupitelé, aby se podrobněji seznámili se situací ve městě. Právě na ztrátu pocitu bezpečí si lidé v poslední době stěžují. „Právě to chceme změnit a posloužit by v tom měly i společné hlídky a další opatření,“ poznamenala starostka Renata Oulehlová.

Přestože ani státní ani městská policie není na stoprocentních stavech, společné hlídky dokáže obsadit. Územní odbor Policie ČR v Sokolově je v současnosti zhruba dvanáct procent pod plánovaným stavem. Podle vedoucího územního odboru Karla Stodoly se však do září stavy naplní. Sokolovští policisté se přitom mohou pochlubit vysokou objasněností trestných činů a na území města dochází k poklesu násilné, majetkové i hospodářské kriminality. „Mezi naše priority patří například boj s drogovou kriminalitou,“ konstatoval Stodola.

Přes vysokou vytíženost se snaží co nejlépe vyrovnávat se svými úkoly i Městská policie v Sokolově. Kromě vlastního výkonu služby realizuje velké množství projektů prevence kriminality pro občany města. Plní rovněž úkoly v obcích Lomnice, Svatava, Dolní Rychnov a Březová, se kterými má město uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie.

(mel)


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009