2. září 2019
Znáte někoho, kdo vykonal něco mimořádného pro druhého člověka a zachránil mu tím život? Víte o někom, kdo pomohl k odhalení trestného činu nebo přispěl k zajištění bezpečí ostatních lidí? Pokud ano, neváhejte a nominujte ho na Medaili za zásluhy o bezpečnost. Vybraní laureáti budou oceněni při tradičním benefičním koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který se uskuteční 3. prosince v divadle Městského domu kultury v Sokolově.
Nominace veřejnosti na udělení Medaile za zásluhy o bezpečnost můžete posílat e-mailem na adresu vladimir.meluzin@mu-sokolov.cz nebo písemně na adresu Městský úřad v Sokolově, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov a obálku označte „Nominace na medaili“. Své návrhy můžete posílat do 30. září 2019. Finanční výtěžek získaný během večera bude jako obvykle věnován na charitativní účely. 
Vánoční benefiční koncerty Hudby Hradní stráže a Policie ČR se v Sokolově konají již od roku 2003. O první koncert byl mezi občany tak veliký zájem, že bylo rozhodnuto pokračovat v tomto hudebním zážitku každý rok. Od začátku byl koncert koncipován jako benefiční tak, abychom v předvánočním čase společně pomohli organizacím, které se starají o jiné, kteří pomoc druhých potřebují. Od roku 2012 se pak v rámci slavnostního večera předávají Medaile za zásluhy o bezpečnost, které uděluje rada města. Pravidelně jsou tak oceňováni nominovaní občané, kteří svým statečným jednáním jiným lidem zachránili život, nebo pomohli při dopadení pachatele trestného činu. Oceňování jsou i pracovníci složek Integrovaného záchranného systému a ostatních institucí, kteří svojí nadstandardní prací přispěli k řešení bezpečnosti na území města Sokolov.
(mel)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009