4. září 2019
Dvaapadesát žáků prvního ročníku sokolovské pobočky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra se zúčastnilo slavnostního zahájení nového školního roku, jehož dějištěm bylo poprvé divadlo městského domu kultury. Při události výjimečné pro region i město nechyběli rodinní příslušníci studentů a řada čestných hostů. Město Sokolov zastupovala starostka Renata Oulehlová a Karlovarský kraj náměstek hejtmanky a sokolovský radní Petr Kubis.
Výjimečnost této školy připomněl ve svém vystoupení její ředitel plukovník Ing. Zdeněk Jedlička. On i další řečníci vyslovili přání, aby co nejvíce absolventů po ukončení školy posílilo policejní řady. Studium střední policejní školy je k tomu přímo předurčuje. Starostka Oulehlová i náměstek hejtmanky Kubis vyjádřili své potěšení nad tím, že se v regionu podařilo v loňském roce pobočku školy otevřít a že je o studium tak velký zájem i v roce letošním. Město i kraj se proto snaží společnými silami vytvořit pro studenty i učitele co nejlepší podmínky. Ať už se jedná o prostory k výuce nebo ubytování žáků
V prvním školním roce našla pobočka policejní školy zázemí v Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. Sem budou studenti zpočátku docházet i letos. Ale jen do doby, než budou dokončeny úpravy jednoho z pavilonů Základní školy Pionýrů, který bude k dispozici pouze policejní škole. To by mělo být patrně nejdéle do prosince. Pro nové žáky jsou připravena i další dvě patra v domově mládeže s nadstandardně vybavenými pokoji. Přibylo rovněž sedm nových vyučujících pro potřeby policejní školy, která nově zajistí pro prváky i třídní učitele. Pokud jde o zájem o studium na sokolovské pobočce policejní školy, převažují přihlášení z Karlovarského kraje. Kromě žáků, kteří nastoupili do dvou tříd prvního ročníku, pokračují ve „druháku“ i další studenti
Přáním všech, kteří studenty v Sokolově při slavnostním zahájení nového školního roku přivítali je, aby školu se zaměřením na bezpečnostní a právní činnosti nejenom úspěšně absolvovali, ale také aby případně zůstali natrvalo v našem kraji a posílili řady policie. Karlovarský kraj se totiž hned po Praze potýká s největším nedostatkem ochránců zákona.
(mel)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009