19. září 2019
Projekt Městské policie v Sokolově, kterým je Studentské zastupitelstvo, vstoupil po zahájení nového školního roku ve středu 18. září do další sezony. A jedním z hlavních bodů programu premiérového zasedání zástupců základních a středních škol byla takříkajíc seznamka s projektem Můj nápad pro Sokolov. O jeho důležitosti pro rozvoj města a zapojení občanů do přípravy rozpočtu přišli studenty informovat starostka Renata Oulehlová, místostarosta Jan Picka a vedoucí odboru finančního a školství Barbora Bardonová.

Členům studentského zastupitelstva starostka Renata Oulehlová i místostarosta Jan Picka popřáli hodně úspěchů v novém funkčním roce a ocenili jejich aktivní přístup k dění ve městě. V této souvislosti zdůraznili význam projektu Můj nápad pro Sokolov a vyzvali studenty, ať se do něho sami aktivně zapojí, přichází s nápady a působí na své spolužáky i kamarády, aby se i oni přidali. Vedoucí odboru Barbora Bardonová pak studentskému zastupitelstvu představila některé zajímavé návrhy z jiných měst, ať už realizované či nerealizované, aby školáky inspirovala.

Studentské zastupitelstvo se obvykle schází jednou za dva měsíce. Podle Renáty Černé, která má v rámci městské policie na starost prevenci, je ale další jednání, tentokrát mimořádné, naplánované už na říjen. Musí probrat případnou účast na projektu Lesů ČR, sázení nových stromků. A pak přijde na řadu jednodenní adaptační kurz. „Do zastupitelstva nastoupilo sedm nových členů, takže je třeba, aby se seznámili s tím, jak tento orgán funguje. Bude se i volit nový místostarosta a radní. Vzniknout by měl také plán práce a akcí na tento školní rok,“ uvedla Renáta Černá.

(mel)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009