24. září 2019
Průzkum věnovaný pocitu bezpečí byl prováděn v období červen až listopad 2018. Jednalo se již o třetí průzkum, první dva se uskutečnily v roce 2011 a 2014. Z dotazníků průzkumu realizovaného v loňském roce (osloveno bylo 400 lidí) vyplynulo, že nejcitlivějším společenským problémem v Sokolově je obchod s chudobou, na druhém místě skončila shodně politická situace a kriminalita, následována problémem přistěhovalectví. Naopak kleslo znepokojení z nezaměstnanosti.

Obchod s chudobou, tedy pronajímání bytů lidem, kterým stát doplácí náklady na bydlení, se tak jeví jako nejpalčivější problém Sokolova, i když se proti němu město snaží bojovat zavedením takzvaných bezdoplatkových zón. "Že lidé vnímají obchod s chudobou jako velký problém, to byla pro nás zajímavá informace. Patrně se o tom hodně mluví, ale také se to asi projevuje každý den na ulicích a v bytových domech. Jinak se v průzkumu opakují stejné věci, ať už jde o problematické skupiny nebo problémové lokality," uvedl sokolovský radní Petr Kubis.

V případě strachu z protiprávního jednání dotazovaní obyvatelé Sokolova uvedli jako nejcitlivější problém užívání drog a poté vandalismus. Naproti tomu vražda skončila v průzkumech na posledním místě a to napovídá tomu, že občané Sokolova vnímají své město z pohledu obavy o svůj život jako bezpečné. Jako nebezpečné lokality uvádějí zejména okolí vlakového nádraží a okolí kina Alfa, kde žije velká koncentrace sociálně slabých, ale nově třeba i parky. Podle radního Petra Kubise pocit bezpečí v mnoha ohledech lépe vypovídá než statistika kriminality. Z pohledu objasněnosti trestné činnosti je na tom Sokolov velmi dobře, objasněnost je tady okolo 70 procent.
V souvislosti se zpracováním průzkumu pocitu bezpečí občanů města Sokolova a rozdělením strážníků a policistů do územních okrsků, byli zastupitele města vyzváni, zda se chtějí zapojit do práce s městskou policií v jednotlivých územních okrscích. V předchozím období tato spolupráce fungovala a je možno ze strany zastupitelů města reagovat na dotazy a požadavky svých voličů.

Celý dokument věnovaný průzkumu pocitu bezpečí najdete zde: https://bit.ly/2mLM8hS
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009