7. října 2019

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ PREVENTISTŮ MĚSTKÝCH POLICIÍ

Ve dnech 30. 9. až 2. 10. se v Karlových Varech konalo celostátní setkání preventistů městských policií. 53 strážníků-preventistů z 34 městských policií z celé republiky se sešlo, aby sdílelo zkušenosti dobré praxe, vyměňovalo si nápady a typy, jak nejlépe pracovat s cílovými skupinami.

Na realizaci se společně podílely městské policie ze Sokolova, Karlových Varů, Ostrova, Chebu, Chodova a Mariánských Lázní. Je to výsledek spolu...práce v oblasti prevence kriminality, která je příkladem i pro ostatní městské policie. V posledních 5 letech se strážníkům-preventistům v kraji daří vytvářet společné preventivní programy a akce určené cílovým skupinám, jako jsou děti, mládež, senioři nebo zdravotně postižení. Příkladem může být projekt „Notes strážníka Pavla“, do kterého bylo v loňském školním roce zapojeno více než 3.600 dětí v Karlovarském kraji, nebo akce zaměřené na bezpečnost silničního provozu „Buďte vidět, přežijete!“ a „Na kole jen s přilbou“. Především touto společnou činností se chtěly „naše“ městské policie na letošním setkání prezentovat.

Odezvy od zúčastněných kolegů byly velmi pozitivní. Líbil se nejen program setkání, který obsahoval například přednášku pana Romana Kohouta z organizace you connected zaměřenou na problematiku kyberkriminality, nebo exkurzi v Centru zdraví a bezpečí, ale především způsob spolupráce městských policií v kraji.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009