10. října 2019

Víte, jak se správně používá parkoviště K + R?

V Sokolově máme k dispozici čtyři parkoviště K + R, a to u Základních škol Rokycanova, Křižíkova, Pionýrů a B. Němcové. Poslední dvě vznikla letos, ostatní už nějakou dobu u škol fungují. Pro řadu lidí je ale stále tajemstvím, k čemu vlastně plocha s označením K + R slouží a jak se tato parkoviště užívají. V našem případě parkoviště K + R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď), umožňují krátké zastavení osobních vozidel v blízkosti škol.

Tato parkoviště mají umožnit krátkodobé zastavení rodičům při odvozu dítěte do školy nebo ze školy. Řidič by tedy neměl opustit auto, s potomkem se má jen rozloučit a zase odjet. To, že rodič vystoupí a jde například doprovodit dítě do školy nebo tam jde něco zařídit, je špatně a v rozporu s určením parkoviště K + R. Blokuje tak místo dalším, kteří ve frekventovanou dobu před zahájením vyučování nebo na jeho konci ke škole přijíždějí.

Parkoviště K + R bývají osazena doplňkovou značkou s uvedeným časovým intervalem. Obvykle je to u škol pondělí až pátek 7 – 8 a 11 – 13 hodin. V tyto časy nesmí na parkovišti stát dlouhodobě žádné auto. Místa jsou vyhrazena pro auta rodičů přivážejících nebo odvážejících ze školy děti. Pokud by tady v této době byl nějaký automobil zaparkován, může být odtažen. V jiné časy, než jsou uvedeny na dodatkových značkách, lze parkoviště K + R využívat jako běžnou plochu určenou pro parkování.

Zřizování míst pro K + R je důležitým nástrojem podpory veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů a efektivního využívání individuální automobilové dopravy. V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. Vyhláška stanoví, že tato značka označuje „parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob“. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob. Před zavedením této značky bylo možné je označovat například jako parkoviště s omezenou dobou stání do 5 minut nebo značkou zákazu zastavení s dodatkovou tabulkou, která popíše výjimky.

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009