21. října 2019
Cvičná instalace mobilního protipovodňového hrazení se uskuteční ve středu 23. října od 8:30 hodin na Lobezském potoce v Sokolově. Akce je naplánovaná v úseku od soutoku potoka s Ohří až k mostu pro pěší v ulici Nábřeží Petra Bezruče. Mobilní hrazení je součástí stavby protipovodňové ochrany, která byla realizována státním podnikem Povodí Ohře z dotace určené na ochranu před povodněmi.
Nácvik instalace protipovodňového hrazení bude provádět Městská policie Sokolov ve spolupráci s městským úřadem, Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou a společností SOTES Sokolov. Upozorňujeme obyvatele města, že může dojít ke krátkodobému částečnému omezení provozu na přilehlých komunikacích u Lobezského potoka. Týká se to ulic Nábřeží Petra Bezruče, Pionýrů, Maxima Gorkého a také stezka pro pěší u ISŠTE.
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009