25. října 2019
Den co den se zaplní učebna oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov dětmi. Od začátku školního roku sem docházejí v rámci projektu Notes strážníka Pavla. Přihlášeny jsou do něj všechny sokolovské základní školy a také školáci ze Svatavy, Lomnice a Březové. Do června se jich tady vystřídá kolem sedmi stovek. Především zábavnou formou se děti naučí pravidla, která jim pomohou chránit bezpečnost, zdraví i život.

Projekt Notes strážníka Pavla je v Sokolově určen pro žáky druhých a třetích tříd základních škol. Letos se do něj poprvé zapojila rovněž pomocná třída ze ZŠ Běžecká. S dětmi pracuje už čtyři roky Renáta Černá, která má na Městské policii Sokolov na starost plnění úkolů na úseku prevence kriminality. „Školáci k nám přicházejí v podstatě každé dopoledne a stráví tady kolem půldruhé hodiny. A někdy jsou tu i déle, baví se a ani se jim nechce pryč. Výuky probíhá formou hry a aktivní účasti dětí. Řadu z nich už znám od doby, kdy ještě chodily do mateřské školy a v ní se zúčastnily našeho dalšího projektu s názvem Bezpečná vycházka,“ uvedla Renáta Černá.

Děti se kromě jiného seznamují s úlohou nejen městské a státní policie, ale také s posláním dalších složek integrovaného záchranného systému. Naučí se všechny tísňové linky složek IZS včetně městské policie. Další kapitoly kladou důraz na bezpečnost dětí v silničním provozu, proto je značná pozornost věnována pravidlům pro chodce a cyklisty. Notes strážníka Pavla provede školáky i tématy věnovanými mezilidským vztahům a zdravému životnímu stylu. Notes strážníka Pavla je učební a metodickou pomůckou, jež vznikla v Karlových Varech za přispění ostatních městských policií na území Karlovarského kraje.
(mel)

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009