31. října 2019
Stopy po sobě zanecháváme různé. Ta digitální je nejméně viditelná, přesto však existuje a může nám způsobit řadu problémů. Co vlastně je digitální stopa, jak ji uživatel ve virtuálním světě po sobě zanechává, jak ji lze zneužít a jak ze strany uživatele rizika minimalizovat. Na toto téma besedoval ve čtvrtek 31. října se žáky osmých tříd sokolovských základních škol Roman Kohout, policista z oddělení kybernetické kriminality.

Školáci zaplnili kino Alfa téměř do posledního místa, druhá interaktivní přednáška pro deváťáky je připravena na pátek 1. listopadu. Zajímavou a především potřebnou preventivní akci připravila Městská policie Sokolov, která pozvala právě Romana Kohouta, specialistu na kybernetické prostředí. O úvodní slovo se postaral sokolovský místostarosta Jan Picka, jenž přidal k dobru i vlastní zkušenosti s riziky ve virtuálním světě. „V internetovém obchodě jsem si objednal boty a čekal týden, dva, měsíc… a čekám dodnes. Byl to podvodný web a zboží jsem nikdy nedostal,“ uvedl místostarosta Picka.

S tématy, o nichž se hovořilo, pak školáky seznámila Renáta Černá z úseku prevence kriminalita Městské policie Sokolov. A pozvala na pódium hlavního protagonistu, Romana Kohouta. Poutavou formou dokázal během krátké chvíle vtáhnout mládež do tématu, připravený byl i film o rizicích spojených s kyberprostorem. Závěr přednášky se dotkl i rizik online komunikace, zejména kyberšikany, kyberstalkingu, sextingu a některých právních aspektů souvisejících s neuváženým chováním ve virtuálním prostředí.

Roman Kohout je hlavním zakladatelem spolku you connected. V rámci své praxe zaznamenal zvyšující se trend zvyšující se trestné činnosti v kyberprostoru s následky dopadajícími na běžné uživatele internetu. Značná část trestných činů spáchaných v kybernetickém prostředí je často dokonána též v důsledku neznalosti základních pravidel bezpečného pohybu návštěvníků na internetu. Z důvodu absence vzdělávacích aktivit v Karlovarském kraji zaměřených na bezpečný pohyb v online prostředí, založil neziskovou organizaci you connected, která realizuje systematické vzdělávání v této oblasti pro laickou i odbornou veřejnost.

Spolek you connected stál rovněž u zrodu projektu Internetem bezpečně. Cílem projektu je zvýšit povědomí o rizicích v internetovém prostředí a snížit tak počet trestných činů páchaných v kyberprostoru. Je určen pro děti a mládež, rodiče, handicapované, pedagogy, specialisty v oblasti prevence a pracovníky bezpečnostních složek. Tento projekt byl oceněn jako třetí nejlepší projekt Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017.
(mel)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009