6. listopadu 2019
Když je nepotřebujeme, mnozí si na ně možná ani nevzpomenou. Když je potřebujeme, většinou už jde do tuhého a jejich příjezdu se nemůžeme dočkat. Ať jsou to hasiči, záchranáři, strážníci či policisté, ti všichni pomáhají ochránit naše zdraví, majetek i životy. Řada lidí bere jejich práci jako samozřejmost, i když při ní mnohdy nasazují vlastní životy. Vedení města se proto rozhodlo za všechny obyvatele Sokolova zástupcům jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému alespoň symbolicky poděkovat a slova chvály doplnila sladká odměna.

S velkými dorty zhotovenými budoucímu cukráři ze Střední školy živnostenské Sokolov se starostka Renata Oulehlová a místostarostové Karel Jakobec a Jan Picka vydali nejdříve na Územní odbor a stanici Hasičského záchranného sboru v Sokolově. Přivítal je tady krajský ředitel hasičů Václav Klemák a ředitel územního odboru Martin Mulač. Starostka i místostarostové pak předali právě sloužící směně dort a k tomu slova díků za pomoc a dobrou spolupráci. Tu si pochvalovali i hasiči, protože Sokolov je městem, které jim každoročně přispívá v rámci kraje největší finanční částkou. Cesta s dalším dortem vedla na výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby v Sokolově. O přivítání se tady postaral vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí Miloš Kukačka a i tady nechyběla slova díků adresovaná všem zaměstnancům zdravotnické záchranné služby.

Poslední dva dorty putovaly k těm, kteří nám rovněž pomáhají, ale asi to mají nejtěžší. Jejich úkolem je totiž také dbát na dodržování zákonů, ať už v dopravě nebo v obecném pořádku. A to se občas někomu nelíbí. Řeč je o strážnících a policistech. Za městskou policii v Sokolově převzal „děkovací“ dort její velitel Petr Procházka. Strážníci jsou ve městě takříkajíc první na ráně. Přestože jim do plného stavu chybí několik lidí, snaží se plnit úkoly, jichž není málo, co nejlépe. Poslední zastávkou vedení města byla Policie ČR. S vedením města se pozdravil vedoucí územního odboru Policie ČR v Sokolově Karel Stodola i další policisté a debata se kromě jiného týkala bezpečnostní situace ve městě a spolupráce města a městské policie s Policií ČR.

Městu Sokolov patří v případě spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému primát. Pravidelně každý měsíc se na radnici koná koordinační porada za účasti zástupců složek IZS a městského úřadu. Řeší se na ní nejen bezpečnostní situace ve městě, ale i řada dalších věcí souvisejících například se zajištěním důležitých akcí nebo preventivní činností.
(mel) 
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009