18. listopadu 2019
Den seniorů připravilo na středu 20. listopadu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na jeho účastníky čeká odpoledne plné užitečných informací, kultury i zábavy. V programovém bloku se představí rovněž Městská policie Sokolov. Účastníci akce, která se koná od 14 do 17 hodin v divadle Městského domu kultury v Sokolově, se mohou těšit například na besedu o sociálních a zdravotních službách na Sokolovsku nebo praktické tipy, jak se bránit takzvaným šmejdům a exekucím. Vstup na akci je zdarma.

Den pro seniory připravilo ministerstvo v rámci projektu na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR. Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění těchto agend v praxi. Výstupem projektu bude nový strategický dokument na léta 2018–2022. Aktivity projektu podporují pozitivní stárnutí a rozvoj seniorských politik na úrovni jednotlivých krajů. Dále pak tvorbu koncepcí seniorské politiky v jednotlivých krajích. Součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe.

Mezi klíčové aktivity projektu patří mimo jiné pilotní ověření regionální sítě koordinačních a poradenských míst politiky stárnutí. Ve všech krajích ČR působí jednotliví koordinátoři, nabízejí poradenství jak pro seniory a jejich rodiny, tak pro místní a krajskou samosprávu. Zároveň se podílejí na vytváření regionální platformy, která se skládá nejen ze zástupců krajských úřadů a obcí, ale také ze zástupců sociálních odborů, pracovníků prevence z řad policie a hasičů, neziskových organizací, odborníků a dalších relevantních aktérů v daném kraji.
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009