25. listopadu 2019Výběrové řízení na zaměstnance Městské policie Sokolov

v pracovní pozici „Správce a operátor informačních a komunikačních technologií Městské policie Sokolov“

 

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Správce a operátor informačních a komunikačních technologií Městské policie Sokolov“.

 
 

Zákonné předpoklady pro přijetí uchazeče:

 

a)       fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice

b)       minimální věk 18 let,
c)       způsobilost k právním úkonům,
d)       bezúhonnost,
e)       ovládání jednacího jazyka
 
Další požadavky pro přijetí uchazeče:
 

a)    základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

b)    základní znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,

c)    znalost v oblasti informačních technologií na úrovni technické podpory,

d)    znalost v oblasti instalace a administrace operačních systémů koncových stanic (MS Windows 7,8,10), kancelářského SW MS Office 2013, 2016 a dalších běžných aplikací,

e)    znalost problematiky síťového provozu,

f)     základní znalost serverových operačních systémů na platformě Microsoft, včetně orientace ve virtuálních prostředích Hyper-V, VMware,

g)    povědomost v informačních systémech veřejné správy (CzechPOINT, ISDS, IS RŽP, IS Elisa, CDBP, IS CRV, atd.),

h)    výhodou základní orientace v prostředí relačních databází (MySQL, Oracle) a orientace v problematice oběhu dokumentů na úřadě a spisové služby IS GINIS,

ch)   výhodou zkušenosti s kamerovým systémem

i)     časová a pracovní flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,

j)     schopnost práce pod zátěží,

k)    schopnost týmové spolupráce,

l)     dobré komunikační schopnosti,

m)   řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič,

n)    výhodou znalost AJ

 

Vzdělání:  ukončené středoškolské vzdělání technického směru, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání výhodou.

 

Praxe:  minimálně 2 roky, ve veřejné správě výhodou.

 
 
 
Platové náležitosti:
 

a)       při dosaženém středoškolském vzdělání zařazení v 9. platové třídě, při dosaženém vyšším odborném nebo vysokoškolském vzdělání zařazení v 10. nebo 11. platové třídě,  

b)       osobní příplatek dle dosahovaných pracovních výsledků

 
Benefity:
 

a)   měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 1.000 Kč

b)   příspěvek na stravování 65 Kč/pracovní den (1.300 Kč/měs.)

c)   možnost přidělení bytu města Sokolov

 
Pracovní doba:
 

Pružná pracovní doba s fondem pracovní doby 40 hodin/týden.

 

Předpokládaný termín nástupu do pracovního poměru:

 

01. 02. 2020

 
Podání přihlášek:
 

Termín podání přihlášek: do 27. 12. 2019

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, rejstřík trestů ne starší 3 měsíců.

Předání přihlášek:

a)   osobně na adrese Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929 v zalepené obálce opatřené nápisem

„Výběrové řízení – Správce a operátor informačních a komunikačních technologií Městské policie Sokolov “,

b)   elektronicky na e-mailové adrese: pavla,tesarova@mp-sokolov.cz,

c)   datovou schránkou na ID 6xmbrxu 

 
 

Bližší informace k výběrovému řízení lze získat na telefonním čísle 725 714 701, e-mailem na adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz,  popřípadě osobně u paní Pavly Tesařové na služebně městské policie v Sokolově v pondělí až čtvrtek v době od 07:00 do 15:00 hodin. 

 
 
 

Bc. Petr Procházka

Velitel Městské policie Sokolov

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009