27. listopadu 2019
ředevším bezpečnost chodců, ale i zachování odpovídajícího průjezdu po komunikaci. To byly důvody, proč se v levé části Roosveltovy ulice (ve směru na Staré náměstí) objevila dopravní značka „zákaz zastavení“. Nově tedy už nelze parkovat u domů, kde dříve podélně stávaly automobily po celé délce ulice. Pro parkoviště po levé straně komunikace zůstal režim beze změn.
       
Na auta parkující podél domů si lidé opakovaně stěžovali. Hlavně proto, že někteří řidiči postavili vozy tak blízko k budovám, že bylo obtížné kolem nich projít a chodci tak museli vstupovat do vozovky. Chodník je totiž oddělen v Roosveltově ulici, která je obousměrnou komunikací, od vozovky pouze barvou dlažby nahrazující jinak standardně používané bílé čáry, což někteří řidiči buď přehlédli, nebo prostě ignorovali. Na chodníku je přitom stání, až na výjimky zakázáno. Na situaci si stěžovali rovněž ti, kteří zaplatili za parkování a viděli, že vedle stojí auta bez placení. Dále tam auta stála v protisměru (vlevo), tedy pokud stála čelem směrem ke Starému náměstí. Ale i pokud stála čelem ke kruhovému objezdu, pořád tam zůstávaly pro průjezd sotva necelé čtyři metry. „Mnohdy jsem byl svědkem situace, že auta po levé straně stála doslova nalepena na stěny budov a tudíž prakticky znemožňovala jakýkoli pohyb v případě, že by někdo chtěl jít do některého z obchodů,“ uvedl místostarosta Jan Picka.
(mel)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009