30. prosince 2019
Bývalé železniční depo, které odkoupilo od Českých drah město s cílem území revitalizovat, si v poslední době začali někteří lidé plést se skládkou. Městská policie už tady hříšníky přistihla a předměty, které chtěli odložit, si zase museli odvézt. Aby k těmto situacím nedocházelo, pohlídají lokalitu skryté fotopasti.

Díky fotopastím se podaří identifikovat lidi, kteří by chtěli odpad v prostoru depa složit. Jejich počínání je přitom značně nelogické. Krámy, které na auto naloží, mohou bez problému odvézt do sběrného dvora společnosti SOTES. Sběrný dvůr je stavebně a technicky vybavený prostor pro odkládání ostatních a nebezpečných odpadů. Sběrný dvůr slouží ke sběru odpadů od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve městě Sokolov a v sousedních obcích, a od podnikajících fyzických osob a právnických osob. Dále k oddělenému soustřeďování odpadů ve sběrných nádobách s následným předáním odpadů k dalšímu využití nebo odstranění do příslušného zařízení. Podrobnosti k ukládání odpadu ve sběrném dvoře najdete zde https://bit.ly/2slyhlL
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009