14. ledna 2020
Sokolov patří mezi několik měst v České republice, která jako první přišla před několika lety s vyhláškou ukládající majitelům psů, aby je označili čipem. V Sokolově ji zastupitelé schválili na podzim roku 2012 a od té doby městská policie kontrolovala, zda chovatelé tuto povinnost dodržují. A strážníci v kontrolách budou pokračovat i letos, ne však v souvislosti s novelou veterinárního zákona. Ta je platná od 1. ledna letošního roku a říká, že povinné očkování psa proti vzteklině je platné jen v případě označení psa mikročipem.

Kontroly jsou od letoška v Sokolově primárně zaměřeny nikoliv na to, zda chovatel splnil nařízení uložené veterinárním zákonem, ale na dodržování povinnosti chovatele přihlásit zvíře do evidence městského úřadu. Kvůli novele veterinárního zákona, podle níž za psa bez označení hrozí ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 korun, žádné speciální kontroly městská policie neplánuje. Ani to není v její kompetenci. To je věc Státní veterinární správy, jež funguje jako kontrolní orgán, a za nesplnění může chovatele postihovat. Strážníky při kontrole samozřejmě čip zajímá proto, že podle údajů z něj odhalí, jestli je pes řádně přihlášený. Cílem kontroly tedy není zjistit, zda majitel splnil povinnost uloženou novelou veterinárního zákona.

V Sokolově počínaje lednem přestala platit původní obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů z roku 2012. Nahradila ji nová vyhláška o evidenci označených psů a jejich chovatelů. Že musí být pes trvale označen, nyní vyplývá ze zákona, který je postaven nad obecně závaznou vyhlášku a není ji už tedy zapotřebí. Za nedodržení nové městské obecně závazné vyhlášky o evidenci označených psů a jejich chovatelů mohou udělit strážníci pokutu.

Sokolovská městská policie patřila v regionu mezi první, kdo se intenzivně věnoval evidenci psů, a to i díky nyní už zaniklé vyhlášce. A ve stejném trendu hodlá pokračovat. Nejde přitom pouze o psy s majiteli, ale také o zvířata zatoulaná nebo „odložená“. Strážníci byli vybavení moderním zařízením na čtení čipů, v současnosti disponují dvěma „kapesními čtečkami“ pro potřebu hlídek (hlavní snímek) a jednou velkou (snímek v textu), jíž využívají na služebně. Za uplynulé roky vytvořila městská policie unikátní databázi psů s podrobnými informacemi o každém nalezeném zvířeti s jeho přesným popisem včetně fotografie. Chybí snad jen otisky tlapek…

Město Sokolov má k dispozici i moderní Záchytné zařízení pro zvířata, které patří pod městskou policii. Záchytné zařízené je umístěno na ranči Vránov nedaleko Sokolova a slouží pro opuštěné a odchycené pejsky ze Sokolova.

Snaží se tu umístěným pejskům vytvořit co nejpříjemnější prostředí, pejskům se špatnými zkušenostmi znovu vrátit důvěru v člověka, naučit je základní povely a pomoci jim změnit zaběhlé stereotypy chování. Zároveň tady nabízí zdarma i poradenství a výcvikové hodiny pro nové osvojitele pejsků, aby si se svými novými čtyřnohými partnery co nejlépe rozuměli.

Podle některých poznatků městské policie se Sokolov stává jakýmsi odkladištěm nechtěných psů pro jejich majitele z okolí. Ročně strážníci odchytí kolem 150 bezprizorních zvířat. Město se už před časem snažilo iniciovat vytvoření jakéhosi centrálního útulku pro celý region a ke spolupráci vyzvalo okolní obce. Nakonec ve své iniciativě zůstalo samo a investuje do Záchytného zařízení Vránov.
(mel)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009