23. března 2020

Městské policii v Sokolově pomáhá v současnosti několik asistentů prevence kriminality (APK). Asistenti přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádějí dohled nad dodržením vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a to převážně v sociálně vyloučených lokalitách města. S těmi nejlepšími se každoročně setkává vedení města, aby jim poděkovalo za práci. Tentokrát to byli Josef Turko a Jiří Balog, kteří se setkali se starostkou Renatou Oulehlovou a místostarostou Janem Pickou. Akce se konala ještě před vyhlášením mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru.

Jednalo se o čtyři osoby, které vyhověly požadavkům městské policie a pocházely mimo jiné i z lokalit, které obyvatelé města v roce 2011 v průzkumu pocitu bezpečí označili jako  vyloučené. Asistenti pomáhali strážníkům, policistům i samosprávě města přenést informace do těchto míst a také odtud získat potřebné údaje. Hlavním cílem pak bylo komunikovat s lidmi. V roce 2014 se projekt asistent prevence kriminality rozšířil o další dva asistenty a to ženu a muže.Celkové náklady projektu jsou 11 486 920,85 Kč. Dotace EU je 85 procent (9 763 882,71 Kč), národní veřejné zdroje hradí deset procent (1 148 692,09 Kč) a spoluúčast žadatele – města činí pět procent (574 346,05 Kč).

(mel)Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009