4. června 2020

Městská policie Sokolov začala od středy 3. června s letošní kontrolou dětských hřišť, na kterých za pomoci detektoru kovu prohledává pískoviště a prostory pod některými herními prvky. A to s cílem vyhledat jehly od injekčních stříkaček, ostré kovové ale i jiné nebezpečné předměty, o které by se mohly děti poranit. Strážníkům při kontrolách pomáhají asistenti prevence kriminality. Souběžně s kontrolou pískovišť probíhá i vizuální kontrola okolí hřišť se stejným cílem, a zároveň je prováděna i kontrola technického stavu jednotlivých herních prvků. Celkem bylo do konce týdne zkontrolováno 23 dětských hřišť. Každoroční kontrola je prováděna v rámci celorepublikové preventivní akce Jehla.

(pře)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009