26. ledna 2021
Udržet v co největším rozsahu projekt asistentů prevence kriminality, pomáhat lidem, kteří se dostali do složité situace kvůli koronavirové pandemii, aby nepadli na samé dno nebo restartovat projekt Bezpečné město. To jsou jen některé z aktivit, na něž se letos hodlá zaměřit město i městská policie a využít přitom podpory Agentury pro sociální začleňování. S jejími zástupci se setkala starostka Renata Oulehlová a radní Petr Kubis, aby projednali spolupráci pro letošní rok.
Snahou agentury bude podle jejich zástupců dostat do měst, s nimiž oficiálně spolupracuje, co nejvíce peněz z různých dotací, které budou k dispozici v rámci nového programového období. Podle starostky Oulehlové by si finanční pomoc zasloužila právě práce s asistenty prevence kriminality. „Byli to vesměs lidé ze sociálně vyloučených lokalit, kteří tak dostali šanci zapojit se do standardního pracovního procesu a být pro město užiteční. Na uplynulé tři roky využívání asistentů bychom proto chtěli navázat. Ale nedostává se peněz,“ poznamenala starostka.
Radní Petr Kubis, jenž zodpovídá za sokolovskou městskou policii, připomněl zástupcům agentury, že se město věnuje prevenci a s ní spojenými projekty už řadu let. Právě na bezpečnost mají být orientovány některé dílčí akce navržené pro první měsíce letošního roku Agenturou pro sociální začleňování. Zástupce agentury Milan Hladík pak městu nabídl, že by agentura letos provedla výzkum migrace obyvatel nejen v Sokolově, ale i v jeho okolí. S tím, že by se zaměřil mimo jiné na příčiny a dopady tohoto jevu.
Státní Agentura pro sociální začleňování v loňském roce vedení města a zástupcům bezpečnostních složek představila výsledky pilotního průzkumu, který v Sokolově prováděla od srpna 2019 do ledna 2020. Cílem šetření bylo zmapovat latentní kriminalitu, pocit bezpečí a viktimizaci u obyvatel sociálně vyloučených lokalit Sokolova a obyvatel žijící mimo sociálně vyloučené lokality. V rámci výzkumu bylo vyplněno 339 dotazníků s obyvateli města Sokolov.
Sokolov spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování již v letech 2011 až 2014. V roce 2016 vstoupilo město do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a navázalo tak na předchozí spolupráci při řešení problematiky sociálního vyloučení, konkrétně v oblastech bydlení, bezdomovectví, zaměstnanosti, sociálních služeb, vzdělávání a zdraví. Díky vzájemné spolupráci vznikla řada materiálů, mezi nimi třeba Analýza sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví se zřetelem na bydlení nebo Strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017 – 2019.
(mel)
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009