Povodňová služba

Informace o aktuální situaci na vodních tocích v ČR naleznete na odkazu:

 

POVODŇOVÁ SLUŽBA

 

Informace o situaci na vodních tocích Karlovarského kraje naleznete na odkazu:

 

POVODÍ OHŘE

 

-DR-

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009