Odborné činnosti

Činnost PMS je zaměřena na mediaci, mladiství a děti, obecně prospěšné práce, oběti trestného činu, paroli, probaci, trest domácího vězení a zákazu sportovních, kulturních a jiných společenských akcí (viz bližší specifikace uvedená v levém sloupci).


Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009