Informace MěÚ Sokolov o sociálních službách ve městě

Komplexní informace o sociálních službách, poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí, v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a další informace  týkající se sociální ochrany občanů Vám poskytnou pracovníci odboru sociálních věcí Městského úřadu  Sokolov. Sídlo odboru sociálních věcí je na adrese: Sokolov, Karla Hynka Máchy 1275.


OSV je členěn následovně:

Orgán sociálně právní ochrany dítěte
a) Oddělení péče o rodinu a dítě
b) Oddělení sociální prevence
Oddělení sociálních služeb

Bližší informace o činnosti odboru  a kontakty na pracovníky získáte na adrese: www.sokolov.cz

 

Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009