Prevence kriminality


V této sekci  naleznete v podkapitolách realizované projekty v oblasti prevence kriminality, rady a doporučení, jak předejít situacím, kdy se můžete stát obětí trestného činu.  

 

Za prevenci kriminality na Městské policii v Sokolově odpovídá zástupce velitele městské policie pro prevenci a vnější vztahy: 

 

Mgr. Bc. Hana Procházková - 359 808 275, 777  025 622

 

 

 

ŽÁDÁME  OBČANY O POMOC PRO SENIORY VE VAŠEM BLÍZKÉM OKOLÍ  

 

Žádáme všechny o pomoc. Interdisciplinární tým Sokolov složený z řad odborníků, kteří mohou svými znalostmi a dovednostmi napomoci k řešení bezpečnostní situace ve městě, žádá širokou veřejnost o pomoc. Pomoc  spočívá v oslovení seniorů, kteří se díky svému špatnému zdravotnímu stavu či z jiných osobních důvodů nemohou účastnit akcí jako jsou např. bezpečnostní semináře pro seniory a nedostanou se k nim prostředky k osobní ochraně ( slzotvorný sprej, osobní alarm, reflexní páska ke zviditelnění v dopravě apod), aby tyto prostředky mohly díky Vaší všímavosti mít. Oslovte prosím ve svém okolí ty seniory, kteří spadají do této skupiny,  přijďte si na služebnu Městské policie v Sokolově pro letáček a Vašim starším sousedům vše vysvětlete. Díky této Vaší pomoci bude zase v našem městě více seniorů, kteří mohou prožít bezpečné stáří. Děkujeme a bližší informace o pomoci seniorům se dozvíte i  u zástupce velitele městské policie na tel.č. 777 025 622.

 


 


Prvky osobní ochrany pro seniory
Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov
© Copyright 2009